Intresseanmälan - Ny Medlem
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Välkommen till Haninge Handbollsklubb
Den Lilla Klubben med Det STORA 💙

Varmt välkommen till föreningens hemsida.
Vi hoppas att du skall hitta det du söker.
Saknar du något eller har frågor så skicka gärna ett mejl till haningehandbollsklubb@hotmail.com

Föreningsinformation

På följande länk finner du information om Föreningen och Styrelsen.

Våra Lag / Kontaktpersoner

Information om våra lag samt kontaktpersoner finner du på hemsidan till varje lag.

Intresseanmälan

Om du är ny och vill pröva på handboll så kolla in hemsidan för din åldersgrupp och kontakta någon av ledarna eller kom och provträna på någon av lagets träningstider.
Du kan också fylla i och skicka in en intresseanmälan så kontaktar någon av ledarna dig
– då registrerar vi dig även i vårt medlemsregister.

Information via andra Kanaler

Föreningen finns även på följande sociala medier.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/122237061213560/?fref=ts
Instagram: Sök på HaningeHK

Sporthallarna stängda 20dec - 24jan
2020-12-20 13:05
Till: Alla Medlemmar!

Nytt från 20dec
:
 Se ytterligare åtgärder nedan för att bromsa smittspridningen.
Nedanstående information kan även läsas på Haninge Kommuns webbplats.

‣ Samtliga halltider under perioden 20dec - 24jan har avbokats utav Föreningsbyrån.
‣ Se också info i ämnet från 20dec ifrån RF; Behov av kloka gemensamma beslut
‣ Följ även övriga löpande nyheter ifrån StHF, SHF och RF i "nyhets-spalten" här på hemsidan.

Nu vidtar Haninge Kommun ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen
Sedan tidigare har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört en rad åtgärder för att bidra till en minskad smittspridning. Efter regeringens skärpning av nationella restriktioner kommer ytterligare verksamheter att stängas från och med 20 december fram till den 24 januari 2021.

Idrotts- och fritidsnämnden samt kultur- och demokratinämnden har fattat följande beslut:
 • Alla bibliotek är stängda fram till den 24 januari.
 • I kulturhuset i Handen inrättas en sk. servicenod för de som behöver använda dator eller skrivare. Servicenoden är öppen måndag till fredag kl. 10.00– 18.00.
 • Simhallen är stängd för allmänhet och föreningar fram till den 24 januari.
 • Alla inomhusanläggningar är stängda fram till den 24 januari.
 • Utomhusanläggningar hålls öppna och belysta för spontanidrott i mindre grupper, dock ej organiserad lagträning (omklädningsrum hålls stängda).
 • Alla fritidsgårdar hålls stängda fram till den 24 januari, med vissa undantag:
  • Vi fortsätter att erbjuda skolbarnomsorg på fritidsgårdarna för barn 10 – 13 år på eftermiddagar, enligt ordinarie öppettider.
  • Vi erbjuder begränsad och corona-anpassad gruppverksamhet vid fritidsgårdarna i Brandbergen och Jordbro. Det är av yttersta vikt att erbjuda tillgång till trygga vuxna i vissa områden. Därför kommer det att på dessa fritidsgårdar finnas viss begränsad verksamhet i små grupper om max 8 personer.
 • Barn och ungdomar erbjuds viss verksamhet i digitala forum och fältassistenterna fortsätter arbeta uppsökande utomhus.

Sedan tidigare har idrotts- och fritidsnämnden samt kultur- och demokratinämnden fattat följande beslut:

 • Bokningsmöjligheter har tills vidare tagits bort för lokaler i Kulturhuset i Handen och parkleken i Jordbro fram till den 24 januari.
 • Bastun och raststugan vid Rudan är stängd tills vidare.
 • Allmänhetens skridskoåkning, guidade visningar på Årsta slott och kulturarrangemang är inställda tills vidare.

Den betydande smittspridningen i Stockholms län utan tecken på avmattning och den tunga belastningen på regionens sjukvård gör att aktörer i Samverkan Stockholmsregionen, där Haninge kommun ingår, anser att det är av stor vikt med ett kraftfullt och samlat agerande för att möta denna utmanande situation. För en hårt arbetande vårdpersonal kommer uthållighet att vara av vikt. Aktörerna kommer under en begränsad tidsperiod vidta ytterligare åtgärder i syfte att bromsa smittan. Detta innebär att i möjligaste mån stänga all verksamhet där aktörerna har verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva. I den mån det är möjligt kan verksamhet bedrivas digitalt och i viss mån utomhus.


Ett samlat agerande från regionen bedöms som extra betydelsefullt i syfte att motverka förekomsten av folksamlingar, trängsel samt resande i regionen. Liv och hälsa prioriteras i detta läge mycket högt, andra perspektiv beaktas men vävs i möjligaste mån in i just liv och hälso-perspektivet.


På sidan Så anpassar vi våra verksamheter finns det aktuell information hur vi anpassat våra verksamheter för att minska smittspridningen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   💙 Håll ut / Ställ om / Ta hand om er !! 💙

Haninge HK - Styrelsen // www.haningehk.se
       haningehandbollsklubb@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samlad info för klubbens verksamhet från 14 dec
2020-12-12 15:15

Till: Alla Klubbens Medlemmar

Hela nyheten går att ladda hem som pdf för enkel utskrift vid behov.

Viss information nedan är uppdaterad 2020-12-12 utifrån de nya råden.


Allmänt: Utifrån det rådande Corona-läget och nya nationella allmänna råd från myndigheter
samt från idrottsförbunden RF, SHF och StHF så gäller följande riktlinjer från 14 december.


Senaste info från idrottsförbunden (gäller från 14 december):

‣ StHFhttps://www.svenskhandboll.se/Stockholm/Nyheter/Egnanyheter/
‣ SHFhttps://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/
‣ RFhttps://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/


‣ FHMhttps://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/jul-och-andra-hogtider/


OBS! Följ löpande nyheter ifrån StHF, SHF och RF i "nyhets-spalten" här på hemsidan.


Klubbens sammanfattande info:

‣ Inga seriematcher för seniorer, barn och ungdomar.
‣ Endast träning för seniorer samt ungdomar som fyller 16år och äldre.
‣ Ingen publik under matcher.


‣ Träning är tillåten för seniorer, barn och ungdomar - valfritt inne/ute.


  Specifikt för klubbens olika lag/åldersgrupper

  ‣ Damlaget: Inga seriematcher t.v. Valfri gemensam träning inne/ute - laget avgör själva.

  ‣ U9 - U12: Seriematcher är inställda. Valfri gemensam träning inne/ute - lagen avgör själva.

  ‣ U13 - U14: Seriematcher pausade t.v. Valfri gemensam träning inne/ute - lagen avgör själva.

  ‣ Handbollsskolan: Ingen verksamhet resten av hösten fram till nyår. Nytt beslut inför 2021.


‣ Covid-19: Hemkarantän skall tillämpas om närstående i samma bostad skulle insjukna.
  Hemkarantän gäller också om någon aktiv medlem; ledare, tränare eller spelare skulle insjukna.

  För mer information om HEMKARANTÄN - se nedan.


‣ Avbokning av halltider görs av Lagledare till klubbmejlen helst 2-3 dagar innan halltiden.


‣ Utbildningar för ledare och spelare är framflyttade. Förslag på tillfällen kommer.


‣ Fortsätt hålla er informerade om Corona-läget gällande handboll via följande webbsidor;
‣ StHF: https://www.svenskhandboll.se/Stockholm/tavling/InfoCovid-19/
‣ SHF: https://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/Medanledningavcoronaviruset/
‣ RF: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/


‣ FHM: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/forlangda-lokala-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/


Notera att beslut kan komma att ändras och/eller förlängas med kort varsel.

Vid frågor eller oklarheter kontakta först din Lagledare för vidare kontakt med Styrelsen.


💙 Håll ut / Ställ om / Ta hand om er !! 💙

// Haninge HK - Styrelsen //
haningehandbollsklubb@hotmail.com
www.haningehk.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


HEMKARANTÄN - om NÄRSTÅENDE i samma bostad skulle insjukna

För kännedom så har vi haft några aktiva medlemmar som insjuknat i Covid-19 sedan höstlovet.
Vi tillämpar hemkarantän för berörda medlemmar enligt de rekommendationer som delges på 1177.
Kortfattat så betyder detta för våra aktiva medlemmar; ledare, tränare och spelare - som har
närstående i samma bostad som insjuknar - att under inkubationstiden (upp till 14 dagar):


  ‣ Meddela din lagledare kännedom om läget

  ‣ Avstå från handbollsträning och andra fritidsaktiviteter ända från den närståendes första 
    insjukningsdag/provtagningsdag: "Även om du känner dig helt frisk bör du försöka träffa så få
    personer som möjligt och se till att hålla avstånd (helst 2 meter) till dem du träffar. Skälet är att
    man kan vara smittsam strax innan man börjar känna sig sjuk. En del blir också bara lite sjuka,
    men kan ändå smitta andra. Undvik därför att träffa vänner och hoppa över dina vanliga
    fritidsaktiviteter. Träffa helst bara dem du bor med" 

  ‣ Provta dig - om du får symtom som varar mer än 24 timmar. 
    Invänta provsvar innan du återgår till dina fritidsaktiviteter. 


OBS! Inkubationstiden räknas från den dag då man tagit sitt covid-19 prov / första insjukningsdagen. 

Vilka symtom är vanliga vid covid-19?
Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom, till exempel hosta, snuva och feber, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. En del kan även få muskelvärk, halsont, huvudvärk, försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer.


Mer info: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/om-ditt-provsvar/positivt-test-for-covid-19/information-till-dig-som-kan-vara-smittad/


HEMKARANTÄN - om någon AKTIV MEDLEM skulle insjukna (nedan hämtat från 1177)

Lämna prov för covid-19 om du har symtom. 

Barn fr.o.m. förskoleklass rekommenderas också att lämna prov. 
Du kan ha ett eller flera av följande symtom: • hosta • feber • andningsbesvär • snuva • nästäppa • halsont • huvudvärk • illamående • värk i muskler och leder.

 

När och hur länge ska jag stanna hemma?

  ‣ Du har symtom men har inte lämnat prov

     ‣ Du har symtom kortare tid än 24 timmar -  Stanna hemma i ytterligare två dygn

     ‣ Du har symtom längre tid än 24 timmar - Följ samma rekommendation som för
       personer med covid-19

  ‣ Du väntar på provsvar - Stanna hemma

  ‣ Provsvaret visar att du har covid-19 - Stanna hemma tills allt följande gäller:

     ‣ Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk

     ‣ Du är feberfri sedan minst två dygn

     ‣ Du känner dig helt frisk

  ‣ Provsvaret visar att du inte har covid-19

     ‣ Stanna hemma tills du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber

 

Mer info: https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/covid-19--coronavirus-nat/
Corona-Info: Träningar & Matcher
2020-11-20 15:00

Hej alla Medlemmar!     Uppdaterat 20 nov 15:00 - nyhet om vår verksamhet till nyår

Den här nyheten uppdateras löpande.

Notera att information gäller just nu, och kan komma att ändras med kort varsel.

(For English-speaking people; pls check with your team leader or use Google Translate)


Ny Info från 20 nov: Se nyheten "Samlad info för klubbens verksamhet fram till nyår".

OBS! Följ löpande nyheter ifrån StHF, SHF och RF i "nyhets-spalten" på hemsidan.


Ny Info från 3 nov: StHFs nyhet om pausad/inställd verksamhet 29 okt - 19 nov


Ny Info från 29 okt: Pga av nya lokala Corona-direktiv från myndigheterna så gäller följande:

Alla matcher är inställda t.o.m. 19 nov, gäller alla lag inom Barn, Ungdom & Seniorer.

‣ Seniorer: Alla träningar är inställda för alla födda 2004 och tidigare (fyller 16 år och äldre).

‣ Barn & Ungdom: Träningar kan genomföras för alla födda 2005 och senare (fyller högst 15 år).


‣ För mer information från Stockholms Handbollförbund (StHF) kring de nya direktiven se följande länk: 

https://www.svenskhandboll.se/Stockholm/Nyheter/Egnanyheter/nyadirektivfran29okttill19novmedevforlangning/

‣ Allmän Corona-info från StHF se: https://www.svenskhandboll.se/Stockholm/tavling/InfoCovid-19/


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Info: Klubbens ordinarie halltider är fastställda för säsongen 2020/2021 - lagen meddelar tider.

‣ När lagen beslutar att hålla träning inomhus så behöver lagledare och tränare informera sig om vilka rekommendationer som gäller för klubben då.


Klubben följer annars aktuella rekommendationer med anledning av coronaviruset från följande;

Folkhälsomyndigheten, Svenska Handbollförbundet och Stockholms Handbollförbund.

‣‣  Ny information (om träningsmatcher) uppdaterad 14 juni på nedan webb-länk;

‣ Svenska Handbollförbundet (SHF); ➡ se under FÖRENINGSVERKSAMHET

 

Utifrån rekommendationerna kan individuella övningar (fys mm) bedrivas utomhus för alla lag.

När det gäller träning utomhus så är det lagens ledare som beslutar i vilken omfattning.

‣ Om du är ny i klubben, kolla hur laget tränar med någon av ledarna i det aktuella laget.


Tips på utomhusträning från SISU Idrottsböcker:

‣ Kolla SISU-materialet för Outdoor training med Övningar, Tips och Träningsupplägg.


Klubbens rekommendationer för träning utomhus:

- Hanvedens utegym (vid parkeringen), el-ljusspåret, sandgropen, eller annan plats utomhus.

- Lämplig klädsel (beroende av väderlek).

- Träning skall genomföras i liten grupp.

- Begränsat antal personer skall befinna sig på samma plats samtidigt.

- Minimera så det bara är ledare och spelare på plats, föräldrar kan gärna promenera i området.

 

OBS!! Spelare eller ledare som känner av minsta sjukdomssymptom** skall stanna hemma!!

Detta för att undvika att smitta övriga personer i och omkring laget.


** Symptom kan vara; feber, hosta, snuva, halsont, andningspåverkan, huvudvärk, illamående samt muskel- och ledvärk. Den som har symtom ska stanna hemma så länge man har symtom och ytterligare två dagar efter tillfrisknande. ‣ Kom ihåg att meddela någon av lagets ledare!

 

Vid frågor/synpunkter återkom till klubbens mejlbox (haningehandbollsklubb@hotmail.com)

Haninge HK - Styrelsen


Nya Lagfoton på alla lagsidor
2020-10-14 18:25

Information:
Nya lagfoton finns nu uppdaterade på alla lagsidor.
Lagledarna har fått digitala porträttbilder att ladda 
upp på spelarna i sitt/sina lag.

Kul att så många kunde vara med vid fotograferingen!!

// HHK Klubbadmin

Nyheter från våra lag
Handbollsskolan, 07/11 13:15 
Pojkar-08 (U12), 04/11 07:18 
Pojkar-09 (U11), 03/10 14:29 
Flickor-09 (U11), 25/08 22:09 
Flickor-10 (U10), 25/08 22:03 
 
Handla utan kontanter..
..swisha på 123 224 1552