Intresseanmälan - Ny Medlem
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Sporthallarna stängda 20dec - 24jan
2020-12-20 13:05
Till: Alla Medlemmar!

Nytt från 20dec
:
 Se ytterligare åtgärder nedan för att bromsa smittspridningen.
Nedanstående information kan även läsas på Haninge Kommuns webbplats.

‣ Samtliga halltider under perioden 20dec - 24jan har avbokats utav Föreningsbyrån.
‣ Se också info i ämnet från 20dec ifrån RF; Behov av kloka gemensamma beslut
‣ Följ även övriga löpande nyheter ifrån StHF, SHF och RF i "nyhets-spalten" här på hemsidan.

Nu vidtar Haninge Kommun ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen
Sedan tidigare har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört en rad åtgärder för att bidra till en minskad smittspridning. Efter regeringens skärpning av nationella restriktioner kommer ytterligare verksamheter att stängas från och med 20 december fram till den 24 januari 2021.

Idrotts- och fritidsnämnden samt kultur- och demokratinämnden har fattat följande beslut:
 • Alla bibliotek är stängda fram till den 24 januari.
 • I kulturhuset i Handen inrättas en sk. servicenod för de som behöver använda dator eller skrivare. Servicenoden är öppen måndag till fredag kl. 10.00– 18.00.
 • Simhallen är stängd för allmänhet och föreningar fram till den 24 januari.
 • Alla inomhusanläggningar är stängda fram till den 24 januari.
 • Utomhusanläggningar hålls öppna och belysta för spontanidrott i mindre grupper, dock ej organiserad lagträning (omklädningsrum hålls stängda).
 • Alla fritidsgårdar hålls stängda fram till den 24 januari, med vissa undantag:
  • Vi fortsätter att erbjuda skolbarnomsorg på fritidsgårdarna för barn 10 – 13 år på eftermiddagar, enligt ordinarie öppettider.
  • Vi erbjuder begränsad och corona-anpassad gruppverksamhet vid fritidsgårdarna i Brandbergen och Jordbro. Det är av yttersta vikt att erbjuda tillgång till trygga vuxna i vissa områden. Därför kommer det att på dessa fritidsgårdar finnas viss begränsad verksamhet i små grupper om max 8 personer.
 • Barn och ungdomar erbjuds viss verksamhet i digitala forum och fältassistenterna fortsätter arbeta uppsökande utomhus.

Sedan tidigare har idrotts- och fritidsnämnden samt kultur- och demokratinämnden fattat följande beslut:

 • Bokningsmöjligheter har tills vidare tagits bort för lokaler i Kulturhuset i Handen och parkleken i Jordbro fram till den 24 januari.
 • Bastun och raststugan vid Rudan är stängd tills vidare.
 • Allmänhetens skridskoåkning, guidade visningar på Årsta slott och kulturarrangemang är inställda tills vidare.

Den betydande smittspridningen i Stockholms län utan tecken på avmattning och den tunga belastningen på regionens sjukvård gör att aktörer i Samverkan Stockholmsregionen, där Haninge kommun ingår, anser att det är av stor vikt med ett kraftfullt och samlat agerande för att möta denna utmanande situation. För en hårt arbetande vårdpersonal kommer uthållighet att vara av vikt. Aktörerna kommer under en begränsad tidsperiod vidta ytterligare åtgärder i syfte att bromsa smittan. Detta innebär att i möjligaste mån stänga all verksamhet där aktörerna har verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva. I den mån det är möjligt kan verksamhet bedrivas digitalt och i viss mån utomhus.


Ett samlat agerande från regionen bedöms som extra betydelsefullt i syfte att motverka förekomsten av folksamlingar, trängsel samt resande i regionen. Liv och hälsa prioriteras i detta läge mycket högt, andra perspektiv beaktas men vävs i möjligaste mån in i just liv och hälso-perspektivet.


På sidan Så anpassar vi våra verksamheter finns det aktuell information hur vi anpassat våra verksamheter för att minska smittspridningen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   💙 Håll ut / Ställ om / Ta hand om er !! 💙

Haninge HK - Styrelsen // www.haningehk.se
       haningehandbollsklubb@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Handla utan kontanter..
..swisha på 123 224 1552